by: Mateusz Górnicki
2016-08-08 21:20

Czasy ogromnego popytu i małej podaży nieruchomości bezpowrotnie minęły. Dzisiaj na każdym rynku panuje wszechobecna konkurencja, a sprzedawcy prześcigają się w pomysłach, żeby zdobyć Klienta. Rynek rządzi się swoimi prawami. Czy twoją jedyną metodą sprzedaży ma być znaczne obniżenie ceny?


3_Zamknięcie_transakcji

Home staging i home branding to nowoczesne metody sprzedaży, które będą standardem w przeciągu kilku lat.

Home Staging to techniki przygotowania nieruchomości do szybkiej i zyskownej sprzedaży. Badania na rynku amerykańskim wskazują skuteczność w skróceniu czasu sprzedaży (przeciętnie o 40%) a także w zwiększeniu realnej wartości nieruchomości o ok 10%.

Home Branding to stworzenie i zarządzanie wizerunku nieruchomości. Profesjonalni agenci nieruchomości doskonale zdają sobie sprawę, że aby utrzymać się na rynku muszą dostosować się do nowych reguł.